Drainzand: Voor optimale waterdoorlatendheid

In het Nederlandse klimaat is een goed drainerende ondergrond geen overbodige luxe. Soms kan de bodem zelf voldoende water wegvoeren (o.a. zandgronden). Maar in ons land komen veel ondergronden voor die daar moeite mee hebben, zoals kleigrond en veen. Om de drainage te verbeteren en zo problemen in en rond de tuin te voorkomen is drainzand, een speciale zandsoort met goede drainerende eigenschappen, vaak een perfect hulpmiddel. Maar wat is drainzand precies, wat is de samenstelling en wanneer is het nodig drainzand te gebruiken?

Eigenschappen

Allereerst is drainzand niet overal hetzelfde zand. Er zijn verschillende zandsoorten die drainzand genoemd kunnen worden. Meestal is er sprake van gezeefd zand (speciaal uitgezeefd op de juiste korrelgrootte), maar drainzand komt ook in natuurlijke vorm voor. Hoe dan ook, overal dient drainzand de volgende kenmerken te hebben:

  • Vrij grof van maat en structuur: de gemiddelde grootte van de zandkorrels dient groter dan 250µm (micron) te zijn. Dit is 0,25mm. Dit is voor zand vrij grof en hierdoor blijft het zand los (verdicht niet) en kan er goed water doorstromen.
  • Minimale ondermaat: Goed drainzand heeft weinig ondermaat, dit is belangrijk voor de losse structuur  

Toepassingen met Drainzand

  • • Drainagesystemen en drainagelagen

Drainzand is het ideale materiaal om in en rond drainagesystemen toe te passen. Het laat zeer goed water door, blijft los maar is toch relatief voordelig in vergelijking met drainagegrind of andere materialen.

  • • Verschraling van kleigrond (en andere zware gronden) 

Drainzand wordt ook gebruikt om kleigronden en andere zware grondsoorten te verschralen (luchtiger / losser te maken). Hierover lees u de volgende keer meer op ons blog!

  • • Ondergrond voor rioleringswerken

Bij rioleringen die in/op zware grondsoorten als klei worden gelegd, is het soms raadzaam om de ondergrond eerst te bewerken met drainzand om het geheel beter waterdoorlatend te maken.

Let op: Drainzand enkel gebruiken als onderlaag, niet als toplaag voor bijv. onder bestrating, aangezien het zand niet verdicht en daardoor geen goede toplaag vormt. Gaat u bestrating o.i.d. erop leggen, leg dan een toplaag van Straatzand aan.

Verkrijgbaarheid

Zandbestellen levert Drainzand zowel in bigbag als losgestort. Voor grotere hoeveelheden of speciale aanvragen, neem gerust contact op.

Ga naar Drainagezand in bigbag

Ga naar Drainagezand losgestort (vanaf 4m3)