Zwarte grond / Teelaarde

Teelaarde, ook tuinaarde of (zwarte) grond genoemd is een product wat gewonnen wordt bij maaiveldverlagingen en ontgravingen. Het is onbemest, ongemengd en vrij van puin. Teelaarde (of tuinaarde) is goed waterdoorlatend en mag nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen bevatten. Let op, teelaarde is bruin / zwart en verschilt van (grijs/geelkleurig) zand in kleur en toepassing.

Teelaarde gebruiken

Men gebruikt tuinaarde voor ophoging en voor grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur. Ook graszoden legt men op teelaarde, indien nodig bijgemengd met drainagezand (bijv. sportvelden). De teelaarde is nog onbemest en kan door de gebruiker voor de eventuele toepassing bijbemest worden met compost. Teelaarde is zowel in bigbag als losgestort te verkrijgen. Voor grotere hoeveelheden of vragen: mail of bel ons!

Schone grondverklaring en normen

De vroegere AP04 (schone grondverklaring) is vervangen door de nieuwe norm AW2000. De grond die we verkopen voldoet aan deze norm voor de categorie "Klasse Wonen" en mag daarom worden toegepast in woongebieden.