Rivierzand: de winning van zand uit de rivier

Naast de zee wordt ook veel zand uit rivieren gewonnen. Het winningsproces van rivierzand verloopt grotendeels hetzelfde als bij zeezand, echter met het verschil dat er soms een drijvende installatie geplaatst wordt waarop het gehele proces van winning en zeving van het zand plaatsvindt. Zandzuiginstallaties zijn gigantische installaties, waarnaast doorgaans direct op het schip geladen wordt, zodat het proces snel verloopt. Interessant is dat de winning van Rivierzand niet altijd primair bedoeld is om zand te winnen, maar ook om bijv. plaats te maken voor het rivierwater. Op dit moment vindt er grootschalige zandwinning van rivierzand plaats op de grensmaas in Limburg, hier komen miljoenen tonnen zand (en grind) vrij. Daarnaast vindt er veel rivierwinning plaats op de Rijn, Maas en andere kleinere rivieren én putten. Ophoogzand, metselzand en betonzand worden gewonnen in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Wist u dat er na het afronden van de zuigwerkzaamheden altijd een plan wordt gemaakt voor herbestemming van de zandwinning? Zo worden de meeste zandputten na gebruik een recreatieplas!

Rivierzand toepassen

Rivierzand is zoet zand uit bovenstroomse delen van rivieren. Dit rivierzand bevat dus vrijwel geen zout zoals zeezand en is vrij hoekig van vorm, vandaar dat het ook wel scherp zand wordt genoemd. Deze eigenschappen maken dat het geschikt is voor ontzettend veel toepassingen. Daarom wordt rivierzand ook gezeefd in diverse zeefmaten, zoals 0/2mm (metselzand) en 0/4mm (betonzand). Deze en andere soorten gezeefd zand worden meestal industriezanden genoemd, omdat ze voor veel industriële toepassingen worden gebruikt.
Verder wordt rivierzand ook als ophoogzand en straatzand gebruikt, hiervoor is het zeer geschikt. Ook voor het creëren van zandsculpturen wordt bijvoorbeeld rivierzand gebruikt.

» Ga naar het gehele assortiment zand!

Zandwinning rivierzand
Zandzuiger