zeezandZand bestaat uit hele kleine stukjes steen en wordt vervoerd door water of wind. Eerder heeft U kunnen lezen dat zand door afbraak in rivieren en zeeën terecht komt. Maar weet U hoe dit zand uiteindelijk in Uw tuin terecht komt? Bij de winning van zeezand komt namelijk heel wat kijken, van gigantische zuiginstallaties tot zogenaamde beunschepen. Vandaag in onze zandblog: de winning van zeezand.

Zeezand

Zeewinning komt op grote schaal voor in Nederland. Dit wordt voornamelijk gedaan op zee (Noordzee) zodat er geen overlast voor de omgeving is. Daarnaast wordt er bij zandwinning rekening gehouden met het milieu en de natuur. De winning van zeezand gebeurt met zeeschepen die een zogenaamde cutter hebben die ze uit kunnen klappen. Deze cutter schraapt het zand (alsook grind) van de zeebodem af. Daarna wordt het zeezand opgezogen en in de zee in een soort zeedepot opgeslagen. Hier zinkt het zeezand naar de bodem en wordt het water terug de zee in gegoten. Soms wordt het zand direct naar een landdepot vervoerd. Zeezand is echter niet direct gereed voor gebruik: eerst dient het zout eruit gewassen te worden. Het zeezand wordt hiervoor op een speciaal binnenvaartschip, een beunschip, geladen. Deze vaart naar zoet water, alwaar het zeezand in het schip gewassen wordt door rivierwater door het zand te laten spoelen. Dit proces wordt ontzilten genoemd.

De plekken waar zandwinning plaatsvindt resulteren vaak in diepe waterplassen, soms worden hier recreatieplassen van gemaakt. Voordat er zeezand wordt gewonnen is er een herinrichtingsplan voor wat er gaat gebeuren met het gebied na de zandwinning.

Toepassingen van zeezand

Zand uit de zee wordt meestal als ophoogzand gebruikt of als straatzand. Het is meestal niet geschikt als bijv. betonzand of ander industriezand, omdat het nog zoutresten kan bevatten. Dit is voor ophoging en onder bestrating geen probleem, maar het is niet handig voor bijv. in beton omdat dit de kwaliteit van het beton zou aantasten. Zeezand is ronder van vorm dan rivierzand, hetwelk wat hoekiger is (scherper wordt dit normaliter genoemd). Dit komt doordat de zandkorrels door de zee heen en weer bewegen en zo glad worden geschuurd. Meer hierover leest u in ons volgende blog!

Zandwinning   Zandzuiger

» Ga naar ons volledige zandassortiment!