Eerder heeft U kunnen lezen dat zand door afbraak in rivieren en zeeën terecht komt. Maar weet U hoe dit zand uiteindelijk in Uw tuin terecht komt? Bij de winning van zand komt namelijk heel wat kijken, van gigantische zuiginstallaties tot zogenaamde beunschepen. Vandaag: de winning van zand uit de zee.

Zeezand

Zeewinning komt op grote schaal voor in Nederland. De winning van zeezand gebeurt met zeeschepen die een zogenaamde cutter hebben die ze uit kunnen klappen. Deze cutter schraapt het zand (alsook grind) van de zeebodem af. Daarna wordt het zeezand opgezogen, in de zee in een soort zeedepot opgeslagen of direct naar een landdepot vervoerd. Het is echter niet direct gereed voor gebruik: eerst dient het zout eruit gewassen te worden. Het zeezand wordt hiervoor op een speciaal binnenvaartschip, een beunschip, geladen. Deze vaart naar zoet water, alwaar het zeezand in het schip gewassen wordt door rivierwater door het zand te laten spoelen. Dit proces wordt ontzilten genoemd.

Toepassingen van zeezand

Zand uit de zee wordt meestal als ophoogzand gebruikt of als straatzand. Het is meestal niet geschikt als bijv. betonzand of ander industriezand, omdat het nog zoutresten kan bevatten. Dit is voor ophoging en onder bestrating geen probleem, maar het is niet handig voor bijv. in beton omdat dit de kwaliteit van het beton zou aantasten. Zeezand is ronder van vorm van rivierzand, hetwelk wat hoekiger is (scherper wordt dit normaliter genoemd). Meer hierover leest u de volgende keer!

Zandwinning   Zandzuiger

» Ga naar ons volledige zandassortiment!